Blaafarveværket

Blaafarveværket

Tur 36 Blaafarveværket
Pris kr. 300,-

Inkl: buss.
Avgang: Hver onsdag fra 31/5 til 20/9 – 2017

Kategori:

Beskrivelse

En dagstur som er gjort svært rimelig. Deltagerne kan ta med seg nistepakke eller ordne med kjøp av mat på Blaafarveværkets kafé. Turen går over Drammen til Blaafarveværket. Opphold 4 timer.

Utstilling: «Drømmen om en hage»
Nordiske hagemotiver i tiden fra 1840- til 1920-tallet. Utstillingen vil fokusere på menneskets intime naturopplevelser i hagen, som skaper en trygg ramme omkring livsutfoldelsen, slik den er levd og skildret i kunsten, og vil blant annet stille følgende spørsmål: hva er det som betegner en nordisk hage? Hvordan skiller en norsk hage seg fra en svensk, dansk eller finsk hage? Finnes det klare grenser mellom hage og landskap, og mellom hage og jordbruk? De utvalgte bilder vil også særlig poengtere de kulturhistoriske, sosiale og familiære relasjonene kunstnerne hentet sine motiver fra.

Nyfossum: «Papir nå»
I Tømmerlåven ved direktørboligen på Nyfossum viser vi nyere verker – store papirinstallasjoner – av den norske samtidskunstneren Marit Roland, som har utviklet særegne tilnærminger til selve papirmalerialet. Med oppfatningen av papiret som et materiale å tegne med i stedet for en flate å tegne på, retter kunstneren fokus på hva papir og tegnemediet kan bety i dag.

man kunne ha opplevet i dette huset.

Bestilling dagstur