Generelle regler for våre reiser finner du her.

Hotellene: Hotellene våre holder god standard minst 3* På noen destinasjoner kan likevel rommene være av ulik størrelse og standard. Endring av hotell kan forekomme. Dette kan vi som arrangør ikke råde over, men skjer dette blir det til et hotell med minst like bra standard.

Bagasje: I tillegg til koffert anbefales en liten bag med det nødvendige man trenger under overfart med båt. For å slippe å bære tung bagasje om bord i fergene. Husk å merke bagasjen med navn.

Sjåfører og reiseledere: Hyggelige sjåfører/reiseledere ordner det praktiske for deg og hjelper til ved grensepasseringer, på båter, hoteller og underveis. De gir også svar på de fleste spørsmål du måtte ha.

Reklamasjon: Evt. reklamasjon/klage skal tas opp med sjåfør/reiseleder umiddelbart for å få rettet opp misforståelsen. Skriftlig klage må være sendt Finn Carlsen Turistbusser senest 7 dager etter hjemmkomst.

Reiseforsikring og Europeiske helsetrygdekort: I følge EØS-avtalen bør alle ha med seg det nye Europeiske helsetrygdekortet ved utenlandsreiser. Dette gjelder også i de nye EU-medlemslandene i Øst-Europa. Kortet får du ved henvendelse til ditt lokale trygdekontor eller du kan bestille det over Internett. Kortet erstatter tidligere blankett E-111 og har en gyldighet på 3 år. Dette gir rett til medisinsk behandling på linje med landets egne innbyggere, men det presiseres, det er ikke en reiseforsikring. Det dekker hverken hjemtransport, uforutsette hotellopphold eller lignende.

Vi anbefaler alle våre reisende å tegne en reiseforsikring. Avbestillingsbeskyttelse anbefales

Gyldig pass – Visum: Pass er den eneste godkjente legitimasjon. Alle bør ha med seg gyldig pass på reiser utenfor Norden. Husk å sjekke at passet er gyldig i god tid før du skal på tur. Vi anbefaler å bære passet på deg eller i håndbagasjen – ikke i kofferten. På reiser i Norge og i Norden anbefaler vi alltid å ha med gyldig legitimasjon. (Passet bør være gyldig i 6 mnd etter hjemkomst).

Sykdommer/allergier/medisiner: Personer med bestemte sykdommer /handikap/fobier/matallergier eller lignende anbefales å informere Finn Carlsen Turistbusser om dette ved bestilling av reisen.

Avbestillingsregler Pris/betaling.

Ekspedisjonsgebyr kr. 200,- pr. pers. blir belastet ved avbestilling tidligere enn 4 uker før avreise.

De fleste turer over flere dager har et depositum som må innbetales ved bestilling.

Som hovedregel forfaller reisen til betaling 4 uker før avreise.

Ved avbestilling 4 uker før avreise blir innbetalt depositum ikke refundert.

21-14 dager før avreise må 50% av reisens kostnaden dekkes. Senere enn 14 dager til avreise beholder arrangøren hele turens kostnad.

Evt. bestilte billetter til f.eks. Peer Gynt el. lign. Blir ikke refundert.

N:B: Egne regler på turer som in kl. flyreise.

 

Vi tar forbehold om eventuelle feil.